Samsung WB350F User Manual (et)

Download
Pildistamine pimedas
Pildistusvalikud
  70
Välgusuvandi määramine
Kui pildistate pimedas või vajate piltidele enam valgust, siis kasutage välku.
Vajutage välgu nuppu selle avamiseks.
Vajutage võtterežiimis [F].
    T p A h M s g
Valige suvand.
Ikoon
Kirjeldus
Väljas:
•  Välku ei kasutata.
•  Kui pildistate nõrga valgusega, siis kuvab kaamera 
värinahoiatust 
.
Automaatne: kaamera valib nutikas automaatses režiimis 
tuvastatud stseeni jaoks sobiliku välgu seade.
Automaatne: kui objekt või taust on tume, siis toimib välk 
automaatselt.
Punasilmsus:
•  Kui objekt või taust on tume, süttib välk punasilmsuse 
vähendamiseks kaks korda.
•  2 välgu vahel on paus. Enne teist välku ei tohi liigutada.
Sundvälk:
•  Välk süttib alati.
•  Kaamera reguleerib välgu tugevust automaatselt.