Samsung WB350F User Manual (et)

Download
Pildistamine pimedas
Pildistusvalikud
  72
ISO tundlikkuse reguleerimine
ISO tundlikkus on filmi valgustundlikkuse määr defineerituna Rahvusvahelise 
Standardiorganisatsiooni (ISO) poolt. Mida kõrgema ISO tundlikkuse te valite, 
seda tundlikumaks valguse suhtes teie kaamera muutub. Kasutage kõrgemat ISO 
tundlikkust, et jäädvustada paremaid pilte ning vähendada kaamera värisemist ajal 
mil välku ei kasutata.
Vajutage võtterežiimis [m].
Valige ISO.
Valige suvand.
•  Valige 
 objekti eredusest ja valgustusest lähtudes sobiva ISO tundlikkuse 
määramiseks.
Kõrgem ISO tundlikkus võib põhjustada suurema pildimüra.
    p A h M
Vajutage sätete salvestamiseks [o].
• 
Välgu intensiivsuse reguleerimisest ei pruugi kasu olla järgmistel juhtudel:
 
-
subjekt on kaamerale liiga lähedal
 
-
ISO-tundlikkus on suur
 
-
säri väärtus on liiga suur või liiga väike
• 
Mõnedes pildistusrežiimides ei saa seda funktsiooni kasutada.