Samsung WB350F User Manual (et)

Download
Kaamera fookuse muutmine
Pildistusvalikud
  74
Fookuse käsitsi reguleerimine
Vajutage võtterežiimis [c].
Valige Käsitsifookus.
Vajutage fookuse reguleerimiseks [F/t].
•  Samuti võite fookuse reguleerimiseks lohistada liugurit või puudutada +/-.
Tagasi
Seadista
Käsitsifookus : 50
Vajutage sätete salvestamiseks [o].
Kui reguleerite fookust käsitsi ja objekt on fookusest väljas, võib foto olla hägune.
    p A h M
Valige suvand.
Ikoon
Kirjeldus
Normaalne (AF): fokuseerimine objektil, mis on kaugemal kui  
80 cm. Kaugemal kui 350 cm, kui kasutate suumi.
Käsitsifookus: fookuse käsitsi reguleerimine objektil 
fokuseerimiseks. (lk. 74) 
Makro: fokuseerimine objektil, mis on kaamerast 10–80 cm 
kaugusel. 150–350 cm, kui kasutate suumi.
Automaatmakro
•  Fokuseerimine objektil, mis on kaugemal kui 10 cm. Kaugemal kui 
150 cm, kui kasutate suumi.
•  Automaatmakro seatakse teatud pildistamisrežiimides 
automaatselt.
Saadavad suvandid võivad võttetingimustest sõltuvalt erineda.
Teatud režiimides saate valida ka fookuse suvandeid, vajutades [m] ning 
valides Fookus.