Samsung WB350F User Manual (et)

Download
Kaamera fookuse muutmine
Pildistusvalikud
  75
Fookuse piirkonna reguleerimine
Saate selgemad pildid, kui valite sobiliku fookuse piirkonna vastavalt objekti 
asukohale stseenil.
Vajutage võtterežiimis [m].
Valige Fookuse piirkond.
Valige suvand.
Ikoon
Kirjeldus
Keskele AF: teravustab kaadri keskele (sobib juhul, kui objektid 
asuvad kaadri keskmes või selle lähedal).
Mitu AF: fokuseerib 9 võimalikust alast ühele või mitmele.
Saadaval olevad võttesuvandid võivad võtterežiimist sõltuvalt erineda.
    p A h M
Fookuskauguse puudutusega reguleerimine
Fokuseerige objektile või jäädvustage foto puudutades ekraani. 
Vajutage võtterežiimis [m].
Valige Puudutusega AF.
Valige suvand.
Ikoon
Kirjeldus
Väljas: puudutusega AF funktsiooni ei kasutata.
Puudutusega AF: kaamera fokuseerib objektile, mida ekraanil 
puudutate, ja jälgib seda.
Jälitamise AF: kaamera fokuseerib ja jälitab objekti, mida ekraanil 
puudutate, ja jälgib seda. (lk. 76)
Ühe puudutusega võte: objekti fokuseerimiseks ja võtte 
tegemiseks tuleb puudutada kujutist ekraanil. (lk. 77)
Saadavad suvandid võivad võttetingimustest sõltuvalt erineda.
Fookusseerimine tühistatakse kui te ei tee 5 sekundi jooksul ühtegi toimingut või 
vajutate [Katik] kui puudutusega AF funktsioon on sees.
    T p A h M s