Samsung WB350F User Manual (et)

Download
Kaamera fookuse muutmine
Pildistusvalikud
  76
Vajutage pildistamiseks nuppu [Katik].
• 
Juhul kui te fookuse piirkonda ei vali, ilmub fookuse raam ekraani keskele.
• 
Objekti jälitamine võib nurjuda järgmistel juhtudel:
 
-
objekt on liiga väike 
 
-
objekt liigub liiga palju
 
-
kui objektile langeb valgus tagant või kui pildistate pimedas
 
-
objekti ja tausta värv või muster langevad kokku
 
-
kui objektil on horisontaalsed mustrid, näiteks ribakardinad
 
-
kui kaamera väriseb liiga tugevalt
• 
Kui jälitamine ebaõnnestub, lähtestatakse funktsioon.
• 
Kui kaamera ei suuda objekti jälitada, tuleb teil jälitatav objekt uuesti valida.
• 
Kui kaamera ei suuda teravustada, siis muutub fookusraam punaseks ja 
fokusseerimine lähtestatakse.
Jälitamise autofookuse kasutamine
Jälitamise AF võimaldab objekti jälitada ja automaatselt fokuseerida ka siis, kui te ise 
liigute.
Vajutage võtterežiimis [m].
Valige Puudutusega AF → Jälitamise AF.
Puudutage objekti, mida te puutealal jälgida soovite.
•  Objekti ümber ilmub fookuseraam, mis objekti jälitab, kui te kaameraga 
liigute.
•  Valge raam tähendab, et teie kaamera jälitab objekti.
•  Roheline raam tähendab, et objekt on fookuses, kui te nupu [Katik] pooleldi 
alla vajutate.
•  Punane raam tähendab, et kaamera fokusseerimine ebaõnnestus.