Samsung WB350F User Manual (et)

Download
Kaamera fookuse muutmine
Pildistusvalikud
  77
Ühe puudutusega võtte kasutamine
On võimalik jäädvustada foto ühe sõrmepuudutusega. Kui puudutate objekti, 
teravustab kaamera automaatselt sellele ja jäädvustab foto. 
Vajutage võtterežiimis [m].
Valige Puudutusega AF → Ühe puudutusega võte.
Pildistamiseks puudutage ekraanil objekti.
Seda funktsiooni kasutades ei saa seadistada taimeri, intelli suumi ega sarivõtte 
suvandeid.