Samsung WB350F User Manual (et)

Download
Pildistusvalikud
  78
Nägude tuvastamine
Kaamera tuvastab ühes stseenis automaatselt kuni 10 nägu.
Vajutage võtterežiimis [m].
Valige Näotuvastus → Keskmine.
Kaamerale lähim nägu või nägu mis asub 
stseeni keskkohale kõige lähemal, ilmub 
valges fookusraamis ning ülejäänud 
näod ilmuvad hallides fookusraamides.
Mida lähemal te objektidele olete, seda kiiremini tuvastab kaamera näod.
Autoportree pildistamine
Soovi korral saate pildistada iseennast. Kaamera määrab fookuskauguse lähivõtte 
jaoks ning annab valmis olles piiksuga märku.
Vajutage võtterežiimis [m].
Valige Näotuvastus → Autoportree.
Komponeerige võte objektiiviga enda poole.
Kui kuulete lühikest helisignaali, vajutage nuppu [Katik].
Kui näod asuvad keskel, siis piiksub 
kaamera kiiresti.
Kui lülitate suvandi Helitugevus sätetes välja, siis kaamera ei piiksu. (lk. 139)
Näotuvastuse kasutamine
Kui kasutate näotuvastust, siis suudab teie kaamera automaatselt ära tunda inimnägusid. Kui fokuseerite inimese näole, reguleerib kaamera särituse automaatselt.  
Kasutage naeratava näo jäädvustamiseks Pilt naeratamisel.
    p A h M s