Samsung WB350F User Manual (et)

Download
 
  7
Päästiku vajutamine
•  Vajutage nupp [Katik] pooleldi alla: vajutage päästik pooleldi alla
•  Vajutage nuppu [Katik]: vajutage päästik täiesti alla
Nupu [Katik] pooleldi alla 
vajutamine
Nupu [Katik] vajutamine
Objekt, taust ja kompositsioon
•  Objekt: stseeni põhiobjekt, nagu isik, loom või vaikelu 
•  Taust: objekti ümbritsevad esemed
•  Kompositsioon: objekti ja tausta kombinatsioon
Kompositsioon
Taust
Objekt
Säritus (heledus)
Särituse määrab valguse hulk, mis siseneb kaamerasse. Säri saate muuta säriaja, ava 
väärtuse ja ISO tundlikkuse abil. Särituse muutmisega lähevad fotod tumedamaks 
või heledamaks.
S  Normaalne säritus
S  Ülesäritatud (liiga hele)
Käesolevas kasutusjuhendis kasutatavad väljendid