Samsung WB350F User Manual (et)

Download
Näotuvastuse kasutamine
Pildistusvalikud
  79
Naeratuse pildistamine
Kaamera teeb automaatselt võtte, kui tuvastab naeratava näo.
Vajutage võtterežiimis [m].
Valige Näotuvastus → Pilt naeratamisel.
Komponeerige pilt.
•  Kaamera teeb automaatselt võtte, kui tuvastab naeratava näo.
Kui objekt naeratab laialt, 
tuvastab kaamera naeratuse 
kergemini.
Nõuanded nägude tuvastamiseks
•  Kui kaamera tuvastab näo, jälitab see tuvastatud nägu automaatselt. 
•  Näotuvastus ei pruugi toimida, kui:
 
- objekt on kaamerast kaugel (fookusraam kuvatakse Pilt naeratamisel puhul 
oranžina.)
 
- kui objekt on liiga hele või liiga tume
 
- kui objekt ei ole näoga kaamera poole
 
- kui objekt kannab päikeseprille või maski
 
- objekti näoilme muutub märgatavalt
 
- objekt on tagant valgustatud või on valgustingimused ebastabiilsed
•  Näotuvastuse suvandeid määrates määratakse AF-ala automatselt Mitu AF.
•  Olenevalt valitud näotuvastusfunktsiooni suvandist ei pruugi mõned 
võttesuvandid olla saadaval.