Samsung WB350F User Manual (et)

Download
Heleduse ja värvi reguleerimine
Pildistusvalikud
  81
Tagavalguse kompenseerimine (ACB)
Kui valgusallikas on objekti taga või objekti ja tausta vahel on suur kontrastsus, 
jäävad objektid pildile enamasti tumedana. Sel juhul seadistage Automaatse 
kontrastsuse tasakaalu (ACB) suvand.
▲ Ilma ACB-ta
▲ ACB-ga
Vajutage võtterežiimis [m].
Valige ACB
Valige suvand.
Ikoon
Kirjeldus
Väljas: ACB (Automaatne kontrastsuse tasakaal) on välja lülitatud.
Sees: ACB (Automaatne kontrastsuse tasakaal) on sisse lülitatud.
Režiimis Nutikas Automaatne on ACB-funktsioon on alati sisselülitatud.
    p A h M
Mõõtmissuvandi muutmine
Mõõtmisrežiim viitab viisile, kuidas kaamera mõõdab valguse hulka. Piltide heledus 
ja valgustus erineb valitud mõõtmisrežiimist sõltuvalt.
Vajutage võtterežiimis [m].
Valige Mõõtmine.
Valige suvand.
Ikoon
Kirjeldus
Mitu:
•  Kaamera jagab kaadri mitmeks väljaks ning mõõdab iga välja 
valgustugevust.
•  See sobib tavalistele piltidele.
Punkt:
•  Kaamera mõõdab ainult kaadri keskel oleva valguse intensiivsust.
•  Kui objekt pole kaadri keskmes, ei pruugi pilt särituda korrektselt.
•  Sobib tagavalgusega objektile.
Keskel:
•  Kaamera arvestab kogu kaadri keskmise valgustatuse nii, et rõhk 
on asetatud keskele.
•  Sobib piltidele, kus objektid on kaadri keskel.
    p A h M