Samsung WB350F User Manual (et)

Download
Heleduse ja värvi reguleerimine
Pildistusvalikud
  82
Valgetasakaalu sätte valimine
Pildi värv sõltub valgusallika tüübist ja kvaliteedist. Kui tahate, et teie pildi värvid 
oleksid realistlikud, valige valgustingimustega sobiv valgetasakaalu säte, nt 
Automaatne VT, Päevavalgus, Pilvine, Volfram.
  Automaatne VT
  Päevavalgus
  Pilvine
  Volfram
    p A h M
Vajutage võtterežiimis [m].
Valige Valgetasakaal.
Valige suvand.
Ikoon
Kirjeldus
Automaatne VT: valgustingimustest lähtuv automaatne 
valgetasakaalu määramine.
Päevavalgus: õues, päikeselisel päeval tehtavad pildid.
Pilvine: õues, pilvisel päeval või varjus tehtavad pildid.
Fluorestseeriv_H: päevavalguslambi või 3-kanalilise 
luminofoorlambi valguses pildistamiseks.
Fluorestseeriv_L: pildistamiseks valge luminofoori valguses.
Volfram: siseruumides hõõglambi- või halogeenlambi valgel 
pildistamiseks.
Värvitemp.: võimaldab reguleerida valgusallika 
värvustemperatuuri. (lk. 83)
Kasutaja seadistus: ise määratud valgetasakaalu sätete 
kasutamine. (lk. 84)