Samsung WB350F User Manual (et)

Download
Heleduse ja värvi reguleerimine
Pildistusvalikud
  83
Eelmääratud valgetasakaalu suvandite kohandamine
Te võite muuta valgetasakaalu suvandeid, väljaarvatud Automaatne VT ja  
Kasutaja seadistus.
Vajutage võtterežiimis [m].
Valige Valgetasakaal.
Kerige soovitud suvandini.
Vajutage [D].
Vajutage [D/c/F/t], et reguleerida koordinaattelgede abil 
väärtust.
•  Samuti võite puudutada ekraaniala.
•  G: roheline
•  A: merevaik
•  M: magneeta
•  B: sinine
Tagasi
Seadista
Valgetasakaal : Päevavalgus
Vajutage sätete salvestamiseks [o].
Värvustemperatuuri reguleerimine
Vajutage võtterežiimis [m].
Valige Valgetasakaal → Värvitemp..
Vajutage [D].
Vajutage [F/t] värvustemperatuuri korrigeerimiseks vastavalt 
valgusallikale.
•  Värvustemperatuuri reguleerimiseks võite lohistada liugurit või  
puudutada +/-.
•  Soojema foto saate kõrgema väärtusega ja jahedama foto madalama 
väärtusega.
Värvitemperatuur : 6500 K
Tagasi
Seadista
Vajutage sätete salvestamiseks [o].