Samsung WB350F User Manual (et)

Download
Heleduse ja värvi reguleerimine
Pildistusvalikud
  84
Valgetasakaalu ise määramine
Valgetasakaalu saab kohandada, pildistades valget pinda, nt paberilehte sellistes 
valgustingimustes, milles tahate pildistada. Valgetasakaalu funktsioon aitab teil foto 
värvid sobitada tegelike värvidega.
Vajutage võtterežiimis [m].
Valige Valgetasakaal → Kasutaja seadistus.
Suunake objektiiv valgele paberilehele ning vajutage nuppu [Katik].
Valge paberitükk