Samsung WB350F User Manual (et)

Download
Pildistusvalikud
  85
Sarivõtte režiimide kasutamine
Kiiresti liikuvate objektide tabamine või loomulike näoilmete ja žestide tabamine fotodel võib olla raske. Raske võib olla ka särituse korrektne reguleerimine ning õige 
valgusallika valimine. Sellistel juhtudel valige üks sarivõtte režiimidest. Võite viivitusega pildistamiseks taimerit seadistada.
    p A h M s i g
Sättige objekt kaadrisse ning vajutage [Katik] fokuseerimiseks 
poolenisti alla..
Vajutage ja hoidke all nuppu [Katik]. 
•  Kaamera teeb pilte nii kaua, kuni hoiate all nuppu [Katik].
• 
Saadavad suvandid võivad võttetingimustest sõltuvalt erineda.
• 
Olenevalt valitud näotuvastusfunktsiooni suvandist ei pruugi mõned 
võttesuvandid olla saadaval.
• 
Olenevalt mälukaardi mahutavusest ja jõudlusest võib fotode salvestamine kesta 
kauem.
• 
Teatud režiimides saate määrata võttesuvandi vajutades [m] ning valides 
Ajam/taimer.
Pidevate piltide jäädvustamine
Vajutage võtterežiimis [t].
Valige suvand.
Ikoon
Kirjeldus 
Pidev kõrge: jäädvustatakse järjest 7,1 pilti sekundis.  
(Ühe sarivõttega saab jäädvustada kuni 6 fotot.)
Pidev tavaline: jäädvustatakse järjest 3 pilti sekundis.  
(Ühe sarivõttega saab jäädvustada kuni 6 fotot.)
Üksik: üksikvõtte tegemine. (Üksik ei ole sarivõtte suvand.)