Samsung WB350F User Manual (et)

Download
Pildistusvalikud
  88
Suumi helitugevuse seadistamine
Kui te video salvestamise ajal kasutate suumi, võib kaamera suumimisheli videole salvestada. Kasutage funktsiooni Vaikne suum, et vähendada suumimüra.
    T p A h M s i g
Vajutage võtterežiimis [m].
Valige Hääl.
Valige suvand.
Ikoon
Kirjeldus
Vaikne suum sees: suumimüra vähendamiseks funktsiooni Vaikne 
suum sisselülitamine.
Vaikne suum väljas: funktsiooni Vaikne suum väljalülitamine. 
Kaamera võib suumimise müra salvestada.
• 
Kui kasutate funktsiooni Vaikne suum, ärge blokeerige mikrofoni.
• 
Funktsiooniga Vaikne suum tehtud salvestused võivad tegelikest helidest 
erineda.