Samsung WB350F User Manual (et)

Download
 
  8
Teie kaamera erifunktsioonid
NFC-sild teabe lugemine (Tag & Go)
Installige Samsung SMART CAMERA App NFCtoega seadmele ja asetage seadme 
NFC antenn kaamera NFC sildi juurde. Samsung SMART CAMERA App käivitub 
automaatselt. Kui rakendust pole installitud, ilmub rakenduse installimise kohta 
küsimus. 
Nupu DIRECT LINK kasutamine
Enda määratud Wi-Fi funktsiooni aktiveerimiseks vajutage nuppu DIRECT LINK.
Nupu DIRECT LINK suvandi määramine
On võimalik valida Wi-Fi funktsioon, mis käivitatakse nupu DIRECT LINK vajutamisel.
Juurepääs sätted.
Avage nupu DIRECT LINK suvand.
Valige loendist Wi-FI funktsioon.