Samsung WB350F User Manual (et)

Download
Pildistusvalikud
  89
Video salvestamise ajal piltide jäädvustamine
Teil on võimalus video salvestamise ajal jäädvustada ka ilma pildistamisrežiimi ümber lülitamata pilte (kuni 6 pilti).
    T p A h M s i g
• 
Jäädvustatud kujutiste suurust muudetakse automaatselt, olenevalt salvestatud 
video suurusest. 
• 
Video salvestamise ajal jäädvustatud kujutised võivad olla tavalisel viisil 
jäädvustatutest halvema kvaliteediga.
• 
Mõned režiimid ei pruugi seda funktsiooni toetada. 
Keerake režiimi valimise ketas asendisse p, G, s, i,  
g või T.
Salvestamise alustamiseks vajutage   (Video salvestamine).
Vajutage fotode jäädvustamiseks nuppu [Katik]. 
•  Kui peatate video salvestamise, ei saa nupu [Katik] vajutamisega fotosid 
jäädvustada. 
•  Jäädvustatud kujutised salvestatakse automaatselt.
Video salvestamise ajal 
jäädvustatud kujutised
Salvestamise lõpetamiseks vajutage uuesti   (Video salvestamine).