Samsung WB350F User Manual (et)

Download
Taasesitus/redigeerimine
  91
Taasesitusrežiimi käivitamine
Taasesitusrežiimi abil saate vaadata teie kaamerasse salvestatud pilte ning esitada 
videoid.
Vajutage [P].
•  Kuvatakse kõige viimane fail.
•  Kui kaamera on väljas, lülitub see sisse ja kuvab kõige viimase faili.
Failide vahel sirvimiseks vajutage [F/t].
•  Teisele failile liikumiseks lohistage kujutist paremale või vasakule.
•  Failide vahel kiirelt liikumiseks vajutage ja hoidke [F/t].
• 
Kui soovite vaadata sisemällu salvestatud faile, eemaldage mälukaart.
• 
Suuruste (pildi suurus jms) või koodekite ühildumatuse tõttu võib muu 
kaameraga pildistatud failide redigeerimine või esitamine ebaõnnestuda. 
Redigeerige või esitage neid faile arvutit või muud seadet kasutades.
• 
Portree orientatsioonis salvestatud fotosid või videoid ei saa automaatselt 
pöörata ja need kuvatakse kaameras ning teistes seadmetes maasitiku 
orientatsioonis.
Pildifaili teave
Failiteave
Histogramm
Kasutusel olev mälu
Ikoon
Kirjeldus
Praegune fail/kõik failid
Kausta nimi–faili nimi
Pidevvõttega foto (vt. „Failide vaatamine kaustana“, lk. 92)
Kaitstud fail
Edasta või jaga faili
Failide vaatamine pisipiltidena (lk. 93)
Faili andmete kuvamiseks ekraanil vajutage [D].
Fotode või videote vaatamine taasesitusrežiimis
Kuidas esitada fotosid või videoid ning kuidas hallata faile.