Samsung WB350F User Manual (et)

Download
Fotode või videote vaatamine taasesitusrežiimis
Taasesitus/redigeerimine
  92
Videofaili teave
Failiteave
Ikoon
Kirjeldus
Praegune fail/kõik failid
Kausta nimi–faili nimi
Videofail
GIF fail: režiimis Liikuv pilt jäädvustatud foto
Kaitstud fail
Videode esitus
Edasta või jaga faili
Failide vaatamine pisipiltidena (lk. 93)
Faili andmete kuvamiseks ekraanil vajutage [D].
Failide vaatamine kaustana
Pidevas võtterežiimis jäädvustatud fotod kuvatakse kaustana.
Taasesitusrežiimis vajutage [F/t] või lohistage pilti soovitud kausta 
viimiseks vasakule või paremale.
•  Kaamera esitab kaustas olevad pildid automaatselt.
    Üksik vaade
Vajutage [o] või pöörake [Suum] kausta avamiseks paremale.
•  Võite kausta avamiseks puudutada ekraanil ka 
 Üksik vaade.
Vajutage [F/t] või lohistage teisele failile liikumiseks kujutist 
paremale või vasakule.
Vajutage [o] või pöörake [Suum] taasesitusrežiimi naasmiseks 
vasakule.
•  Samuti võite taasesitusrežiimi pöördumiseks puudutada 
.