Samsung WB350F User Manual (et)

Download
Fotode või videote vaatamine taasesitusrežiimis
Taasesitus/redigeerimine
  93
Failide vaatamine pisipiltidena
See funktsioon võimaldab vaadata failide pisipilte.
Pisipiltide vaatamiseks (12 korraga) keerake taasesitusrežiimis 
nuppu [Suum] vasakule. Enamate pisipiltide (24 korraga) 
vaatamiseks keerake [Suum] veel üks kord vasakule. Eelnevasse 
kuvasse naasmiseks keerake [Suum] paremale.
Faili täisekraanvaates kuvamiseks 
puudutage faili.
• 
Eelmisele või järgmisele pisipildilehele liikumiseks vajutage [D/c/F/t] 
lohistage kuva üles või alla.
• 
Failide valimiseks pisipildivaates puudutage ja hoidke faile, või vajutage [m] 
ja kustutage või edastage neid.
Failide kuvamine kategooria järgi
Failide vaatamine kategooriate, nt kuupäeva või failitüübi kaupa.
Pöörake taasesitusrežiimis nuppu [Suum] vasakule.
Vajutage [m] ja valige seejärel Filter → kategooria. 
•  Samuti võite kategooria valimiseks puudutada 
.
Kõiki
Kuupäev
Failitüüp
Filter
Tagasi
Seadista
Ikoon
Kirjeldus
Kõiki: failide tavaline vaatamine.
Kuupäev: võimaldab vaadata faile salvestamise kuupäeva järgi.
Failitüüp: võimaldab vaadata faile tüübi järgi.