Samsung WB350F User Manual (et)

Download
Fotode või videote vaatamine taasesitusrežiimis
Taasesitus/redigeerimine
  94
Valige avamiseks loend.
Valige kuvamiseks fail.
Eelnevasse vaatesse naasmiseks keerake nuppu [Suum] vasakule.
•  Samuti võite eelnevale kuvale pöördumiseks puudutada 
Kui faili kategooriat on vahetatud, siis sõltuvalt failide hulgast kulub kaameral 
rohkem aega failide uuesti äratundmisel.
Faili kaitsimine
Faile on võimalik kogemata kustutamise eest kaitsta.
Valige taasesitusrežiimis kaitstav fail.
Vajutage [m] ja valige seejärel Kaitse → Sees.
Lisafailide kaitsmiseks korrake samme 1 ja 2.
Kaitstud faili ei saa kustutada ega pöörata.
Failide kustutamine
Taasesitusrežiimis kustutamiseks failide valimine.
Üksiku faili kustutamine
Teil on võimalik valida üks fail ning see kustutada.
Valige taasesitusrežiimis fail ja vajutage nuppu [ /f].
Kui ilmub hüpiksõnum, valige Jah.
• 
Saate faile taasesitusrežiimis kustutada, vajutades nuppu [m] ning valides 
seejärel Kustuta → Kustuta → Jah.
• 
Samuti võite kustutada faile pisipildi vaates puudutades ja hoides faili ning 
valides seejärel 
 → OK.