Samsung WB350F User Manual (et)

Download
Fotode või videote vaatamine taasesitusrežiimis
Taasesitus/redigeerimine
  95
Mitme faili kustutamine
Võimalik on valida ka mitu faili ning kustutada need korraga.
Vajutage taasesitusrežiimis [m].
•  Vajutage pisipildi kuvas [m], valige Kustuta  Vali ja jätkake sammust  
3 või vajutage [ /f], valige Vali ja jätkake sammust 3.
Valige Kustuta → Mitmikkustutamine.
Kerige failini, mida soovite kustutada, ning vajutage [o].
•  Valiku tühistamiseks vajutage uuesti nuppu [o].
Vajutage [ /f].
Kui ilmub hüpiksõnum, valige Jah.
Kõigi failide kustutamine
Võimalik on valida ka kõik failid ning kustutada need korraga.
Vajutage taasesitusrežiimis [m].
•  Vajutage pisipildi kuvas [m], valige Kustuta  Kustuta kõik ja jätkake 
seejärel sammust 3 või vajutage [ /f], valige Kustuta kõik ja jätkake 
seejärel sammust 3.
Valige Kustuta → Kustuta kõik.
Kui ilmub hüpiksõnum, valige Jah.
•  Kõik kaitsmata failid kustutatakse.