Samsung WB350F User Manual (et)

Download
Fotode või videote vaatamine taasesitusrežiimis
Taasesitus/redigeerimine
  96
Fotode vaatamine
Foto osa suurendamine või fotode vaatamine slaidiseansina.
Foto suurendamine
Foto ühe osa suurendamiseks keerake taasesitusrežiimis nuppu 
[Suum]. Välja suumimiseks keerake nuppu [Suum] vasakule.
Suurendatud piirkond
Tagasi
Kärbi
Toiming
Kirjeldus
Suurendatud piirkonna 
liigutamine
•  Vajutage [D/c/F/t].
•  Foto ülejäänud osade vaatamiseks lohistage kuva.
Suurendatud foto 
kärpimine
Vajutage [o] ning valige seejärel Jah. (Kärbitud fail 
salvestatakse uue failina. Algne fail säilib algsel kujul.)
• 
Samuti võite foto vähendamiseks või suurendamiseks ekraanil sõrmi kokku või 
lahku suruda.
• 
Kui vaatate teise kaameraga tehtud fotosid, võib suumimäär olla erinev.