Samsung WB350F User Manual (et)

Download
Fotode või videote vaatamine taasesitusrežiimis
Taasesitus/redigeerimine
  97
Panoraampiltide vaatamine
Vaadake panoraamrežiimis jäädvustatud fotosid.
Kerige taasesitusrežiimis soovitud panoraamfotoni.
•  Ekraanile kuvatakse terve panoraamfoto.
Vajutage [o] või puudutage  .
•  Kaamera kerib automaatselt horisontaalset panoraamfotot vasakult 
paremale või vertikaalset panoraamfotot ülalt alla. Seejärel lülitub kaamera 
taasesitusrežiimi.
•  Panoraamfoto esitamise ajal vajutage peatamiseks või jätkamiseks [o].
•  Kui olete panoraamfoto taasesituse peatanud, vajutage [D/c/F/t] või 
lohistage fotot kas horisontaalselt või vertikaalselt, olenevalt suunast kuhu 
liikusite fotot jäädvustades.
Taasesitusrežiimi naasmiseks vajutage [b].
Võite panoraamfotot esitada vajutades [o] või puudutades 
 üksnes juhul, kui 
foto pikim serv on lühemast servast kaks või rohkem kordi pikem.
Slaidiseansi mängimine
Fotode slaidiseansile efektide lisamine. Slaidiseansi funktsioon ei toimi videote ja 
GIF-failide puhul.
Vajutage taasesitusrežiimis [m].
Valige Slaidiseansi suvandid.
Määrake slaidiseansi efekti suvand.
•  Slaidiseansi käivitamiseks ilma efektita jätkake 4. sammuga.
* Vaikesäte
Valik
Kirjeldus
Esitusrežiim
Määrake, kas slaidiseanssi korrata või mitte.  
(Üks esitus*, Korda)
Intervall
•  Määrab intervalli fotode vahel. (1 s*, 3 s5 s10 s)
•  Intervalli määramiseks peate Efekt suvandiks määrama 
Väljas.
Efekt
•  Kaadrivahetusefekti määramine. (VäljasRahulik*, Särav
LõõgastavElavMahe)
•  Efektide tühistamiseks valige Väljas.
•  Kui kasutate suvandit Efekt, määratakse fotode vaheliseks 
intervalliks 1 sekund.
Vajutage [b].