Samsung WB350F User Manual (et)

Download
Fotode või videote vaatamine taasesitusrežiimis
Taasesitus/redigeerimine
  98
Valige Alusta slaidiseanssi.
Vaadake slaidiseanssi.
•  Slaidiseansi peatamiseks vajutage [o].
•  Slaidiseansi jätkamiseks vajutage [o].
Slaidiseansi peatamiseks ja taasesitusrežiimi pöördumiseks vajutage [b].
Videoklipi esitamine
Taasesitusrežiimis saate kuvada videot ja animeeritud fotot.
Valige taasesitusrežiimis video ja vajutage [o] või puudutage  .
Vaadake videot.
Hetke taasesituse aeg/
Video pikkus
Peata
Ikoon
Kirjeldus
/
Eelmise faili juurde liikumine/failis tagasi liikumine.  
(Igal ikooni Liigu tagasi puudutusel muutub skannimiskiirus 
järgnevalt: 2X, 4X, 8X.)
/
Taasesituse peatamine või jätkamine.
/
Järgmise faili juurde liikumine/failis edasi liikumine.  
(Igal puudutusel muutub skannimiskiirus järgnevalt: 2X, 4X, 8X.)
Helitugevuse muutmine või heli vaigistamine.
• 
Samuti võite helitugevuse reguleerimiseks keerata [Suum] vasakule või 
paremale. 
• 
Filmi esitamise ajal on võimalik kasutada funktsioone nagu tagasi skannimine ja 
edasi skannimine, kui video on käinud vähemalt 2 sekundit.
Animeeritud fotode vaatamine
Režiimis Liikuv pilt pildistatud animeeritud GIFide korduv vaatamine. 
Kerige taasesitusrežiimis GIF-failini.
Vajutage [o] või puudutage  .
Taasesitusrežiimi naasmiseks vajutage [b].