Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
99
Uzņemšanas funkcijas > 
Diskdzinis (uzņemšanas metode)
Attēla vedņa tveršana (P Wiz tveršana)
Nospiežot [Aizvars], kamera uzņem 3 secīgus attēlus, katru ar atšķirīgu 
attēla vedņa iestatījumu. Kamera uzņem fotoattēlu un pielieto trīs attēla 
vedņa iespējas, ko esat iestatījis uzņemtajam attēlam. Varat pielāgot trīs 
dažādus iestatījumus izvēlnē Tveršana iestatīta.
Lai iestatītu 
uzņemšanas metodi,
 
Pagrieziet diskdziņa pārslēgripu uz L, nospiediet [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 Diska iestatījumi 
ĺ
 Tveršana 
ĺ
 P Wiz tveršana.
Spilgts
Standarts
Retro
Šo iespēju nevar lietot ar RAW failu formātu. Šīs iespējas izvēlēšana mainīs 
fotoattēla kvalitāti no RAW uz JPEG.
Dziļuma tveršana 
Nospiežot [Aizvars], kamera uzņem 3 secīgus attēlus, katru ar atšķirīgu 
lauka dziļumu, pielāgojot diafragmas atvēruma vērtību. Izmantojiet 
statīvu, lai nepieļautu fotoattēlu miglojumu, kamerai uzņemot trīs secīgus 
fotoattēlus. Varat pielāgot iestatījumus izvēlnē Tveršana iestatīta
Lai iestatītu 
uzņemšanas metodi,
 
Pagrieziet diskdziņa pārslēgripu uz L, izvēlieties [m] 
ĺ
 
ĺ
 Diska iestatījumi 
ĺ
 Tveršana 
ĺ
 Dziļuma tveršana.
Šī funkcija pieejama tikai Programma vai Diafragmas atvēruma prioritātes 
režīmā.
Tveršana iestatīta
Jūs varat iestatīt iespējas katrai tveršanai. (164. lpp.)
Lai iestatītu 
tveršanas opciju,
 
Uzņemšanas režīmā nospiediet [m] 
ĺ
 d 
ĺ
  
Tveršana iestatīta 
ĺ
 iespēja.