Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
Uzņemšanas funkcijas
100
100
Uzņemšanas funkcijas
Uzņemšanas funkcijas
Iestatiet uzņemšanas intervālu un automātiski uzņemamo uzņēmumu 
skaitu. Izmantojiet šo funkciju, lai uzņemtu fotoattēlus regulāros intervālos, 
kā piemēram, mēness aptumsumu vai saullēktu.
Lai uzņemtu 
intervāla 
uzņēmumu,
 
Uzņemšanas režīmā, nospiediet [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 Intervālu 
uzņemšana 
ĺ
 uzņemšanas intervālu un uzņēmumu skaitu 
ĺ
 nospiediet [o] vai [Aizvars], lai saglabātu iestatījumus 
ĺ
 
nospiediet [Aizvars], lai uzņemtu fotoattēlu.
• 
Pieskarieties 
, lai pauzētu fotoattēlu uzņemšanas laikā.
• 
Pieskarieties 
, lai turpinātu.
• 
Pieskarieties 
 vai nospiediet [Aizvars], lai apturētu uzņemšanu.
• 
Uzņemšanas intervāli var tikt iestatīti uz sekundēm, ja uzņemšanas intervāls ir 
mazāks par vienu minūti. Intervāliem, kas ir garāki par vienu minūti, intervāli 
var tikt iestatīti tikai uz minūtēm un stundām.
• 
Izmantojiet aizvara atvienotājmehānisma kabeli ar statīvu, lai mazinātu 
kameras izkustēšanos uzņemot intervāla uzņēmumus.
• 
Pievienojiet strāvas vadu, ja uzņemšanas intervāls ir ilgs, vai veicamo 
uzņēmumu skaits ir liels.
• 
Ja uzņemšanas intervāls ir iestatīts starp vienu minūti un 10 minūtēm, kamera 
ieslēgs ekrāna saudzētāja režīmu pēc tam kad tā sāk uzņemt fotoattēlu. 
Ja uzņemšanas intervāls pārsniedz 10 minūtēm kamera ieslēgs enerģijas 
taupīšanas režīmu un automātiski ieslēgsies un uzņems fotoattēlu pēc 
nākamā intervāla. Nospiediet [Aizvars], lai atceltu enerģijas taupīšanas 
režīmu.
Intervālu uzņemšana