Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
Uzņemšanas funkcijas
101
101
Uzņemšanas funkcijas
Uzņemšanas funkcijas
Lai uzņemtu reālistisku objekta fotoattēlu, gaismas apjomam jābūt 
nemainīgam. Mainoties gaismas avotam, varat izmantot zibspuldzi un 
piešķirt nemainīgu gaismas daudzumu. Izvēlieties atbilstošus iestatījumus 
saskaņā ar gaismas avotu un objektu.
Lai iestatītu 
zibspuldzes iespējas,
 
Uzņemšanas režīmā nospiediet [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 
Zibspuldze 
ĺ
iespēja.
Ikona
Apraksts
Izslēgta: neizmantojiet zibspuldzi.
A
Viedā zibspuldze: kamera automātiski pielāgo zibspuldzes 
spilgtumu atbilstoši apkārtējās vides gaismas daudzumam.
A
Automātisks: zibspuldze automātiski ieslēdzas tumšās vietās.
Sarkano acu novēršana: zibspuldze ieslēdzas automātiski un 
samazina sarkano acu efektu.
Aizpildоt: zibspuldze ieslēdzas, uzņemot fotoattēlu. (Spilgtums 
tiek pielāgots automātiski.)
Sarkanā aizpildīšana: zibspuldze ieslēdzas, uzņemot fotoattēlu, 
un samazina sarkano acu efektu.
1. aizkars: zibspuldze ieslēdzas 
uzreiz pēc aizvara atvēršanas. 
Kamera uzņem objekta fotoattēlu 
iepriekš skaidrā darbības secībā. 
Bumbas kustības virziens
Ikona
Apraksts
2. aizkars: zibspuldze ieslēdzas īsi 
pirms aizvara aizvēršanas. Kamera 
uzņem objekta fotoattēlu vēlāk 
skaidrā darbības secībā. 
Bumbas kustības virziens
H
Ātrā sinhronizācija: ja aizvara ātrums ir lielāks nekā kameras 
sinhronizācijas ātrums (ātrākais laiks, kāds nepieciešams lai atvērtu 
un aizvērtu aizvaru), zibspuldze lielā ātrumā ieslēgsies vairākas 
reizes. Zibspuldze sāk ieslēgties, kamēr atveras aizvars. Šo iespēju 
var iestatīt tikai kad jūs pievienojat savietojamu, papildus ārējo 
zibspuldzi. (SEF-580A)
• 
Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no uzņemšanas apstākļiem.
• 
Starp abiem zibspuldzes uzliesmojumiem ir pauze. Nepārvietojiet kameru, 
kamēr nav noticis nākamais zibspuldzes uzliesmojums.
• 
Ja izvēlēsieties Izslēgta, zibspuldze nedarbosies, pat ja ir pievienota ārējā 
zibspuldze. Ja jūs pielāgosiet zibspuldzes intensitāti manuāli, zibspuldze 
uzplaiksnīs vienreiz, bez iepriekšējas zibspuldzes. 
Lietojiet tikai uzņēmuma Samsung apstiprinātās zibspuldzes. Izmantojot 
nesaderīgas zibspuldzes, var sabojāt kameru. 
Zibspuldze