Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
102
Uzņemšanas funkcijas > 
Zibspuldze
Sarkano acu efekta mazināšana
Ja cilvēka fotografēšanai tumsā tiek izmantota zibspuldze, šī cilvēka 
acis fotoattēlā var izskatīties sarkanas. Lai mazinātu sarkano acu efektu, 
izvēlieties Sarkano acu novēršana, vai Sarkanā aizpildīšana.
Bez sarkano acu mazināšanas
Ar sarkano acu mazināšanu
Ja objekts atrodas pārāk tālu no kameras vai kustas, ieslēdzoties pirmajai 
zibspuldzei, sarkano acu efekts var netikt mazināts.
Iebūvētās zibspuldzes lietošana
Lai atvērtu iebūvēto zibspuldzi, nospiediet zibspuldzes uzniršanas pogu. 
Zibspuldze neieslēdzas, kad iebūvētā zibspuldze ir aizvērta.