Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
105
Uzņemšanas funkcijas > 
Zibspuldze
Bezvadu sinhronizācijas iestatīšana iebūvētajai vai ārējai zibspuldzei
Iestatiet bezvadu sinhronizāciju kontrolēt iebūvētās un ārējās zibspuldzes 
iekārtas ar tālvadības bezvadu signāliem. Tālvadības sistēma sastāv no 
galvenās zibspuldzes, kas ir uzstādīta uz kameras un vienu vai vairākām 
pakļautajām zibspuldžu vienībām. Pakļautā zibspuldze ir nozīmēta vienā 
no trim grupām: A, B, vai C.
Lai iestatītu 
bezvadu 
sinhronizāciju,
Uzņemšanas režīmā, nospiediet [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 Iebūvētā 
bezvadu zibspuldze vai Ārējā bezvadu zibspuldze 
ĺ
 iespēju. 
* Noklusējums
Iespēja
Apraksts
Izmantot bezvadu 
zibspuldzi
Iestatiet bezvadu sinhronizācijas izmantošanu.  
(Izslēgts*, Ieslēgt)
Kanāls
Izvēlēties kanālus bezvadu sinhronizācijai. Ir pieejami 
četri tālvadības kanāli, lai ļautu vairākām tālvadības 
sistēmām darboties vienlaicīgi. Galvenās un pakļautās 
zibspuldžu vienības, vienā tālvadības sistēmā, ir 
jāiestata tajā pašā kanālā. 
(Kan. 1Kan. 2Kan. 3Kan. 4)
Grupas 
zibspuldžu režīms
Iestatiet zibspuldzes režīmu grupām A, B, vai C. 
Izmaiņas zibspuldžu režīmā ir jāveic tikai galvenajai 
zibspuldzei. Tad izmaiņas tiek piemērotas pakļautajai 
grupai A, B, vai C, un pakļautās grupas darbojas, 
kā tālvadības sistēma zibspuldzes režīmam (TTL 
vai manuālam) saskaņā ar galvenās zibspuldzes 
iestatījumiem. 
• 
A-TTL: Iestatiet zibspuldzes ekspozīciju, kad 
zibspuldzes režīms ir A-TTL.
• 
Manuālā zibspuldze: Iestatiet zibspuldzes 
spilgtumu, kad zibspuldzes režīms ir Manuālā 
zibspuldze
.
• 
Izslēgta: neizmantojiet zibspuldzi.
• 
Jūs nevarat izvēlēties Ārējās zibspuldzes iestatījumi, kad jūs izvēlaties ārējās 
bezvadu zibspuldzes iespēju.
• 
Lai iegūtu vairāk informācijas par bezvadu sinhronizācijas funkciju ar ārējo 
zibspuldzi, atsaucieties uz papildu ārējās zibspuldzes (SEF-580A) lietotāja 
rokasgrāmatu.