Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
107
Uzņemšanas funkcijas > 
Mērīšana
Centrsvērts
Centrsvērtais režīms aprēķina plašāku apgabalu nekā laukuma režīms. Tas 
aprēķina gaismas daudzumu uzņēmuma centra daļā (60–80%) un pārējā 
uzņēmumā (20–40%). Tas ieteicams situācijām, kur pastāv neliela atšķirība 
starp objekta un fona spilgtumu vai kur objekta apgabals ir liels, salīdzinot 
ar vispārējo fotoattēla kompozīciju.
Punkts
Punkta režīms aprēķina gaismas daudzumu dažādos apgabalos. Uzņemot 
fotoattēlu apstākļos, kur aiz objekta ir spēcīga pretgaisma, kamera pielāgo 
ekspozīciju, lai pareizi uzņemtu objektu. Piemēram, spēcīgas pretgaismas 
apstākļos izvēloties Multi režīmu, kamera aprēķina, ka vispārējais gaismas 
daudzums ir pārmērīgs, kas izraisa tumšāku fotoattēlu. Punkta režīms 
var novērst šādu situāciju, jo tas aprēķina noteiktā apgabala gaismas 
daudzumu.
Objekts ir spilgtās krāsās, turpretī fons ir tumšs. Punkta režīms ieteicams 
situācijā, kad pastāv liela atšķirība starp objekta un fona ekspozīciju.