Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
108
Uzņemšanas funkcijas > 
Mērīšana
Fokusa apgabala ekspozīcijas vērtības mērīšana 
Ja ieslēgta šī funkcija, kamera automātiski iestata optimālo ekspozīciju, 
aprēķinot fokusa apgabala spilgtumu. Šī funkcija pieejama, izvēloties 
Punkts mērīšanu vai Daudzpunktu mērīšanu un Izvēles AF.
Lai iestatītu šo 
funkciju,
 
Uzņemšanas režīmā nospiediet [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 Saistīt AE 
ar AF punktu 
ĺ
 iespēja.