Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
Uzņemšanas funkcijas
111
111
Uzņemšanas funkcijas
Uzņemšanas funkcijas
Kamera automātiski iestata ekspozīciju, mērot gaismas līmeņus no 
fotoattēla kompozīcijas un objekta novietojuma. Ja ekspozīcija, ko 
iestatījusi kamera, ir augstāka vai zemāka par jūsu iecerēto, varat pielāgot 
ekspozīcijas vērtību manuāli. Ekspozīcijas vērtība ir pielāgojama ±3 soļos. 
Kamera attēlo ekspozīcijas brīdinājumu sarkanā krāsā katram solim, kas 
pārsniedz ±3 diapazonu.
Lai pielāgotu ekspozīcijas vērtību, turot nospiestu [W], ritiniet 
komandripu. Varat arī pielāgot ekspozīcijas vērtību, nospiežot [f] un tad 
izvēloties EV.
Varat uzzināt ekspozīcijas vērtību pēc ekspozīcijas līmeņa indikatora 
novietojuma.
Ekspozīcijas līmeņa 
indikators
Palielināta ekspozīcija  
(spilgtāk)
Samazināta ekspozīcija  
(tumšāk) 
Ekspozīcijas brīdinājums
Standarta ekspozīcijas rādītājs
-2
Oriģināls
+2
Pārgaismošanas palīga skatīšana
Skatīt fotoattēla pārgaismotos apgabalus uzņemšanas režīmā, 
pirms fotoattēla uzņemšanas. Šīs funkcijas iestatīšana ļaus fotoattēla 
pārgaismotajiem apgabaliem mirgot.
Lai skatītu 
pārgaismošanas 
palīgu,
Uzņemšanas režīmā nospiediet [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 
Pārgaismošanas palīgs 
ĺ
 iespēju.
Ekspozīcijas kompensācija