Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
Uzņemšanas funkcijas
112
112
Uzņemšanas funkcijas
Uzņemšanas funkcijas
Ja spēcīga spilgtuma kontrasta dēļ nevar panākt atbilstošu ekspozīciju vai 
ja vēlaties uzņemt fotoattēlu, kur objekts atrodas ārpus automātiskā fokusa 
apgabala, bloķējiet fokusu vai ekspozīciju un tad uzņemiet fotoattēlu.
Lai bloķētu ekspozīciju vai fokusu, pielāgojiet fotoattēla kompozīciju, kādā 
vēlaties veidot fokusu, vai aprēķiniet ekspozīciju un tad nospiediet [a].
Kad bloķēta ekspozīcija vai fokuss, pavērsiet objektīvu, kur nepieciešams, 
un tad nospiediet [Aizvars].
Varat mainīt pogai piešķirto funkciju uz fokusa bloķēšanu, ekspozīcijas 
bloķēšanu vai abām. Funkcija, kas tiek veikta, daļēji nospiežot [Aizvars] atkarīga 
no funkcijas, kas piešķirta [a]. (168. lpp.)
Ekspozīcijas/fokusa bloķēšana