Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
Uzņemšanas funkcijas
113
113
Uzņemšanas funkcijas
Uzņemšanas funkcijas
Atdaliet ekspozīcijas apgabalu un fokusa apgabalu vai atkal sapludiniet 
tos. Šī funkcija pieejama tikai, kad Skāriena AF ir iestatīts Skāriena AF 
režīmā.
Uz ekrāna, pieskarieties noteiktajam apgabalam, lai uz to 
fokusētu.
• 
Ekspozīcijas atdalīšanas ikona   parādīsies fokus rāmja labajā 
augšējajā daļā.
Velciet   uz ekspozīcijas pagabalu.
• 
Fokusa apgabals un ekspozīcijas apgabals tiks atdalīti.
• 
Pieskarieties un turiet katru apgabalu, lai bloķētu fokusa vai 
ekspozīcijas iestatījumu.
• 
Velciet apgabalus kopā, lai sapludinātu fokusa apgabalu un 
ekspozīcijas apgabalu.
Ekspozīcija
Fokuss
Nospiediet pogu [Aizvars], lai uzņemtu fotoattēlu.
• 
Fokusa apgabals un ekspozīcijas apgabals atgriezīsies savā 
sākotnējā pozīcijā.
Ja jūs nospiedīsiet [a], kamēr tā funkcija ir iestatīta uz AEL fiksēšana
ekspozīcija saglabāsies bloķētā stāvoklī un ekspozīcijas apgabals, pēc 
uzņemšanas, paliks nemainīgs.
Ekspozīcijas/fokusa atdalīšana