Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
115
Uzņemšanas funkcijas > 
Video funkcijas
Multi kustība
Iestatiet video atskaņošanas ātrumu.
Atskaņošanas ātruma 
iespēju iestatīšana,
Uzņemšanas režīmā nospiediet [m] 
ĺ
ĺ 
Multi kustība 
ĺ
 iespēja.
* Noklusējums
Ikona
Apraksts
x0.25: uzņemt video, lai atskaņošanas laikā to skatītu 1/4 no normālā 
ātruma. (Pieejams tikai ar 640x480 vai 320x240)
x0.5: uzņemt video, lai atskaņošanas laikā to skatītu 1/2 no normālā 
ātruma. (Pieejams tikai ar 1920x1080 (30 kadri sekundē),  
1280x720 (30 kadri sekundē), 640x480, vai 320x240)
x1*: uzņemt video, lai atskaņošanas laikā to skatītu normālā ātrumā.
x5: uzņemt video, lai atskaņošanas laikā to skatītu 5X ātrāk par 
normālo ātrumu.
x10: uzņemt video, lai atskaņošanas laikā to skatītu 10X ātrāk par 
normālo ātrumu.
x20: uzņemt video, lai atskaņošanas laikā to skatītu 20X ātrāk par 
normālo ātrumu.
• 
Ja jūs izvēlieties iespēju, kura nav x1, balss ieraksta un kropļojumu labošanas 
funkcijas netiks atbalstītas.
• 
Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no uzņemšanas apstākļiem.
DIS (pretvibrācijas)
Iestatiet digitālo attēla stabilizēšanas funkciju.
Lai iestatītu DIS 
funkciju,
Uzņemšanas režīmā nospiediet [m] 
ĺ
ĺ 
DIS (pretvibrācijas) 
ĺ
iespēja.
* Noklusējums
Iespēja
Apraksts
Izslēgta*
Neizmantojiet DIS funkciju.
Ieslēgt
Izmantojiet DIS funkciju.
• 
Ja jūs ierakstāt video ar DIS funkciju, video tiks ierakstīts šaurākā leņķī par 
objektīva leņķi.
• 
DIS funkcija netiek atbalstīta, kad jūs pievienojat zivs acs objektīvu.