Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
116
Uzņemšanas funkcijas > 
Video funkcijas
Balss
Dažreiz kluss video ir pievilcīgāks nekā video ar skaņu. Lai ierakstītu video 
bez skaņas, izslēdziet balsi. 
Lai iestatītu balss 
opcijas,
 
Uzņemšanas režīmā nospiediet [m] 
ĺ
 g 
ĺ
 Balss 
ĺ
 
iespēja.
Mikrofona vēja noslāpēšana
Kad ierakstāt video trokšņainā vidē, video var ierakstīt nevēlamās skaņas. 
Video baudīšanai var īpaši traucēt video ierakstītais skaļš vēja troksnis. 
Izmantojiet funkciju Mikrofona vēja noslāpēšana, lai kopā ar vēja troksni 
noņemtu arī dažu citu apkārt esošo troksni.
Vēja skaņas 
samazināšana,
 
Uzņemšanas režīmā nospiediet [m] 
ĺ
 g 
ĺ
  
Mikrofona vēja noslāpēšana 
ĺ
 iespēja.
Efekta spēks
Sižetam var likt pakāpeniski parādīties vai pazust, izmantojot kameras 
izgaišanas funkciju, lai to nevajadzētu darīt datorā. Iestatiet parādīšanas 
iespēju, lai sākumā sižets pakāpeniski parādās. Iestatiet pazušanas iespēju, 
lai sižets pakāpeniski pazūd. Izmantojiet funkciju un pievienojiet video 
dramatiskus efektus.
Lai iestatītu 
izgaišanas opcijas,
 
Uzņemšanas režīmā nospiediet [m] 
ĺ
 g 
ĺ 
Efekta spēks 
ĺ
 iespēja.
* Noklusējums
Ikona
Apraksts
Izslēgta*: izgaišanas funkcija netiek izmantota.
Pastiprināt: sižets pakāpeniski parādās.
Pavājināt: sižets pakāpeniski pazūd.
Pastiprināt-pavājināt: izgaišanas funkcija tiek pielietota sižeta 
sākumā un beigās.
Kad izmantojat efekta spēka funkciju, faila saglabāšana var ilgt ilgāk.