Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
117
Uzņemšanas funkcijas > 
Video funkcijas
Mikrofona skaļums
Iestatiet mikrofona skaļumu atbilstoši uzņemšanas apstākļiem. 
Lai iestatītu 
mikrofona 
skaļumu,
 
Uzņemšanas režīmā nospiediet [m] 
ĺ
 g 
ĺ
 Mikrofona 
skaļums 
ĺ
 iespēju.
* Noklusējums
Ikona
Apraksts
A
Automātisks*: automātiski iestatīt mikrofona skaļumu.
M
Manuāli: manuāli iestatīt mikrofona skaļumu.