Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
11
Saturs
Trokšņa samazināšana ..........................................................................................  163
Tveršana iestatīta ....................................................................................................  164
DMF (tiešais manuālais fokuss) .........................................................................  164
DMF reakcija .............................................................................................................  164
Krāsu attālums .........................................................................................................  165
Kropļojuma labošana ............................................................................................  166
Pieskāriena darbība ...............................................................................................  166
iFn iestatīšana ..........................................................................................................  166
Lietotāja displejs .....................................................................................................  167
Atslēgu kartēšana ..................................................................................................  168
Tiešais NFC skatījums ............................................................................................  169
Mobile Link/NFC Attēla izmērs ..........................................................................  169
Displeja izvēle ..........................................................................................................  169
Režģis ..........................................................................................................................  169
AF indikators ............................................................................................................  170
E-aizslēgs ...................................................................................................................   170
Objektīva pogu ātrumu iestatījumi .................................................................  170