Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
119
Atskaņošana/rediģēšana
Uzziniet, kā skatīt fotoattēlu un video sīktēlus, un aizsargāt vai dzēst failus.
Ilgāku laiku neveicot nekādas darbības, ekrānā pazūd informācija un ikonas. 
Iedarbinot kameru, tās parādās.
Fotoattēlu skatīšana
Nospiediet [y].
• 
Tiks parādīts pēdējais uzņemtais fails.
Pagrieziet navigācijas pogu vai nospiediet [C/F], lai 
ritinātu failus.
• 
Varat arī vilkt attēlus pa kreisi vai pa labi, lai pārietu pie cita faila.
Jūs, iespējams, nevarēsiet rediģēt vai atskaņot failus, kuri uzņemti, izmantojot 
citas kameras, nesavietojamu formātu vai kodeksu dēļ. Lai rediģētu vai 
atskaņotu šos failus, izmantojiet datoru vai citu ierīci.
Attēlu sīktēlu apskate
Lai meklētu fotoattēlus un video, kas nepieciešami, pārveidojiet tos sīktēlu 
skatā. Sīktēlu skatā redzami vairāki attēli vienlaicīgi, lai varētu ērti skatīt 
elementus, kas jāatrod. Var arī klasificēt un attēlot failus pēc kategorijas, 
piemēram, datuma vai faila tipa.
Visu
Ritiniet komandripu pa kreisi, lai izvēlētos sīktēlu skata 
režīmu.
(Ritiniet komandripu pa labi, lai atgrieztos iepriekšējā režīmā.)
Failu meklēšana un pārvaldība