Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
120
Atskaņošana/rediģēšana > 
Failu meklēšana un pārvaldība
Failu apskate pēc kategorijas
Sīktēlu skatā nospiediet [m] 
ĺ
 z 
ĺ
 Filtrēt 
ĺ
kategorija.
• 
Jūs varat arī pieskarties pašreizējās kategorijas nosaukumam, lai 
atvērtu iespēju sarakstu.
* Noklusējums
Iespēja
Apraksts
Visu*
Skatiet failus normāli.
Datums
Skatiet failus pēc tā datuma, kad tie tika saglabāti.
Veids
Skatiet failus pēc faila tipa.
Izvēlieties sarakstu, lai to atvērtu.
Izvēlieties failu, lai to skatītu.
Pieskarieties pie 
, lai atgrieztos iepriekšējā skatā.