Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
121
Atskaņošana/rediģēšana > 
Failu meklēšana un pārvaldība
Failu kā mapes skatīšana
Sekojošie un sērijveida uzņēmumi parādās kā mape. Izvēloties mapi, visi 
fotoattēli tiks atskaņoti automātiski. Dzēšot mapi, tiks dzēsti visi mapē 
esošie fotoattēli.
Atskaņošanas režīmā, pagrieziet navigācijas pogu vai 
nospiediet [C/F], lai pārvietotu uz nepieciešamo mapi.
• 
Jūs varat arī vilkt attēlu pa kreisi vai pa labi, lai to pārvietotu uz 
nepieciešamo mapi.
• 
Kamera automātiski atskaņos mapes foto.
Ritiniet komandripu pa labi, lai atvērtu mapi.
• 
Lai atvērtu mapi, varat arī pieskarties mapei ekrānā vai nospiediet 
[o].
Pagrieziet navigācijas pogu vai nospiediet [C/F], lai 
pārietu pie cita faila. 
• 
Varat arī vilkt attēlus pa kreisi vai pa labi, lai pārietu pie cita faila.
Ritiniet komandripu pa kreisi, vai nospiediet [o] lai atgrieztos 
Atskaņošanas režīmā.
• 
Jūs varat arī pieskarties 
, lai atgrieztos atskaņošanas režīmā.