Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
122
Atskaņošana/rediģēšana > 
Failu meklēšana un pārvaldība
Failu aizsardzība
Pasargājiet failus no nejaušas izdzēšanas.
Atskaņošanas režīmā nospiediet [m] 
ĺ
 z 
ĺ
 Aizsargāt 
ĺ
 Vairāku aizsardzība.
Pagrieziet navigācijas pogu vai nospiediet [C/F], lai 
izvēlētos failu, un tad nospiediet [o].
Nospiediet [f].
• 
Aizsargātu failu nevar pagriezt vai izdzēst.
• 
Varat tieši aizsargāt failu Atskaņošanas režīmā, izvēloties failu un tad 
nospiežot [
]. Lai noņemtu faila aizsardzību, vēlreiz nospiediet [
]. 
• 
Fotoattēliem, kas ir saglabāti, kā mape, nospiediet [
], kamēr ir izvēlēta 
mape, lai aizsargātu visus failus.
Visu failu bloķēšana/atbloķēšana
Bloķēt vai atbloķēt visus failus.
Atskaņošanas režīmā nospiediet [m] 
ĺ
 z 
ĺ
 Aizsargāt 
ĺ
 Aizsargāt visu.
Izvēlieties iespēju.
Iespēja
Apraksts
Bloķēt
Visu failu bloķēšana.
Atbloķēt
Visu failu atbloķēšana.
Atcelt
Atgriešanās iepriekšējā izvēlnē.