Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
123
Atskaņošana/rediģēšana > 
Failu meklēšana un pārvaldība
Failu dzēšana
Dzēsiet failus Atskaņošanas režīmā un nodrošiniet atmiņas kartē vairāk 
vietas. Aizsargātie faili netiek dzēsti.
Atsevišķa faila dzēšana
Var izvēlieties vienu failu un to dzēst.
Atskaņošanas režīmā izvēlieties failu un tad nospiediet [n].
Kad parādīsies uznirstošais ziņojums, izvēlieties .
Vairāku failu dzēšana
Var izvēlēties vairākus failus un dzēst tos.
Atskaņošanas režīmā nospiediet [m] 
ĺ
 z 
ĺ
 Dzēst 
ĺ
 
Vairāku failu dzēš..
• 
Alternatīvi, sīktēlu skatā nospiediet [n], un tad izvēlieties dzēšamos 
failus.
Izvēlieties failus, ko dzēst, pagriežot navigācijas pogu vai 
nospiežot [C/F] un tad nospiežot [o].
• 
Vēlreiz nospiediet [o], lai atceltu izvēli.
Nospiediet [n].
Kad parādīsies uznirstošais ziņojums, izvēlieties .
Visu failu dzēšana
Varat vienā reizē dzēst visus atmiņas kartes failus .
Atskaņošanas režīmā nospiediet [m].
Izvēlieties z 
ĺ
 Dzēst 
ĺ
 Dzēst visu.
Kad parādīsies uznirstošais ziņojums, izvēlieties .