Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
124
Atskaņošana/rediģēšana
Fotoattēla palielināšana
Varat palielināt fotoattēlus, skatot tos Atskaņošanas režīmā. Varat izmantot 
funkciju Apgriezt, lai izvilktu attēla daļu, kas redzama ekrānā, un to 
saglabātu kā jaunu failu.
Palielināts apgabals
Palielinājums (Maksimālais 
palielinājums var atšķirties atkarībā 
no izšķirtspējas) 
Pilns attēls
Apgriezt
Ritiniet komandripu pa labi, lai palielinātu fotoattēlu.  
(Ritiniet komandripu pa kreisi, lai samazinātu fotoattēlu.)
Funkcija
Rīkojieties šādi
Pavirziet palielināto apgabalu
Nospiediet [D/I/C/F].
Apgrieziet palielināto attēlu
Nospiediet [f]. (saglabāts kā jauns 
fails)
Atgriezieties pie sākotnējā attēla
Nospiediet [o].
• 
Lai samazinātu vai palielinātu fotoattēlu, jūs varat arī sakļaut vai izplest 
pirkstus uz ekrāna. Jūs varat arī pieskarties apgabalam divreiz, lai to ātri 
palielinātu.
• 
Varat ritināt failus, pagriežot navigācijas pogu pat, kad fotoattēls ir palielināts.
Slīdrādes apskate
Varat skatīt fotoattēlus slīdrādē, pielietot slīdrādei dažādus efektus un 
atskaņot fona mūziku.
Atskaņošanas režīmā nospiediet [m].
Izvēlieties z 
ĺ
 Slīdrādes opcijas.
Izvēlieties slīdrādes efektu opciju.
• 
Pārejiet uz 4. darbību, lai sāktu slīdrādi bez efektiem.
* Noklusējums
Iespēja
Apraksts
Atskaņošanas 
režīms
Iestatiet, vai slīdrāde ir jāatkārto.  
(Atskaņot vienumu*, Ārkārtas atskaņošana)
Intervāls
Iestatiet intervālu starp fotoattēliem.  
(1 sek.*, 3 sek.5 sek.10 sek.)
Mūzika
Iestatiet fona audio.
Efekts
• 
Iestatiet sižeta maiņas efektu starp fotoattēliem.
• 
Izvēlieties Izslēgta, lai atceltu efektus.
Fotoattēlu skatīšana