Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
125
Atskaņošana/rediģēšana > 
Fotoattēlu skatīšana
Nospiediet [m].
Izvēlieties Sākt slīdrādi.
Skatiet slīdrādi.
• 
Nospiediet [o], lai pauzētu.
• 
Vēlreiz nospiediet [o], lai turpinātu. 
• 
Nospiediet [m], lai apturētu slīdrādi un atgrieztos 
atskaņošanas režīmā.
• 
Nospiediet [D/I], lai pielāgotu skaļuma līmeni.
Pārgaismošanas palīga skatīšana
Iestatiet fotoattēla pārgaismotu apgabalu mirgošanu. 
Lai skatītu 
pārgaismošanas 
palīgu,
 
Uzņemšanas režīmā nospiediet [m] 
ĺ
 z 
ĺ
 
Pārgaismošanas palīgs 
ĺ
 iespēju.
Intervāla uzņēmumu skatīšana
Skatīt fotoattēlus, kas uzņemtu ar intervālu uzņemšanas funkciju.
Lai skatītu 
intervālu 
uzņēmumus,
 
Atskaņošanas režīmā, nospiediet [m] 
ĺ
 z 
ĺ
 Atskaņot 
intervālu uzņēmumus.
Automātiskā pagriešana
Kad ieslēgta Automātiskā pagriešana, kamera automātiski vertikāli pagriež 
fotoattēlus, ko esat uzņēmis, lai tie horizontāli iederētos ekrānā.
Lai iestatītu 
automātiskās 
pagriešanas opcijas,
 
Atskaņošanas režīmā nospiediet [m] 
ĺ
 z 
ĺ
 
Automātiskā pagriešana 
ĺ
 iespēja.