Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
126
Atskaņošana/rediģēšana
Atskaņošanas režīmā varat atskaņot video, uzņemt attēlu no video vai 
apgriezt video un saglabāt to kā citu failu.
Apturēt
Tveršana
Ikona
Apraksts
/
Iepriekšējā faila apskate/pārtīšana atpakaļ. (Ikreiz, kad video 
atskaņošanas laikā pieskaraties šai ikonai, pārtīšanas ātrums 
mainās šādā secībā: 2X, 4X, 8X.)
/
Atskaņošanas pauzēšana vai turpināšana.
/
Nākama faila apskate/pārtīšana uz priekšu. (Ikreiz, kad video 
atskaņošanas laikā pieskaraties šai ikonai, pārtīšanas ātrums 
mainās šādā secībā: 2X, 4X, 8X.)
Skaļuma līmeņa regulēšana vai skaņas izslēgšana. 
Pārtīšana uz atpakaļ vai uz priekšu
Lai pārtītu video failu uz atpakaļ vai uz priekšu tā atskaņošanas laikā, 
izmantojiet kādu no sekojošajām metodēm.
• 
Pieskarieties  / . Ikreiz, kad pieskaraties ikonai, pārtīšanas ātrums 
mainās šādā secībā: 2X, 4X, 8X.
• 
Nospiediet [C/F]. Ikreiz, kad nospiežat pogu pārtīšanas ātrums 
mainās šādā secībā: 2X, 4X, 8X.
• 
Ritiniet komandripu pa kreisi vai pa labi. Kā jūs ritinat ātrāk, arī pārtīšanas 
ātrums kļūst ātrāks. Ikreiz, kad ritināt komandas pārslēgu, jūs maināt 
skenēšanas ātrumu sekojošajā kārtībā: 2X, 4X, 8X.
• 
Velciet rokturus, kas parādās progresa joslā pa kreisi vai pa labi. Jūs varat 
mainīt video atskaņošanas pozīciju.
Video atskaņošana