Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
127
Atskaņošana/rediģēšana > 
Video atskaņošana
Video spilgtuma pielāgošana
Pielāgojiet video spilgtumu tā atskaņošanas laikā.
Lai pielāgotu video 
spilgtumu,
 
Pieskarieties ekrāna kreisajai pusei 
ĺ
 velciet uz augšu vai uz 
leju. 
Apturēt
Tveršana
Video skaļuma pielāgošana
Pielāgojiet video skaļumu tā atskaņošanas laikā.
Lai pielāgotu video 
skaļumu,
 
Pieskarieties ekrāna labajai pusei 
ĺ
 velciet uz augšu vai uz leju.
Apturēt
Tveršana
Jūs arī varat pieskarties 
 un vilkt slīdni skaļuma vadības joslā uz augšu vai uz 
leju.