Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
128
Atskaņošana/rediģēšana > 
Video atskaņošana
• 
Nevar apgriezt video, kas ierakstīts 3D režīmā.
• 
Oriģinālā video garumam ir jābūt vismaz 10 sekundes.
• 
Kamera saglabās rediģēto video kā jaunu failu un atstās oriģinālu neskartu.
Attēla uzņemšana atskaņošanas laikā
Video skatīšanas laikā nospiediet [o] vai pieskarieties pie   
vietā, kurā vēlaties tvert attēlu.
Nospiediet [f] vai pieskarieties pie Tveršana.
• 
Nevar uzņemt attēlu, kas ierakstīts 3D režīmā.
• 
Uzņemtā attēla izšķirtspēja būs tāda pati kā oriģinālā video izšķirtspēja.
• 
Uzņemtais attēls tiek saglabāts kā jauns fails.
Video apgriešana atskaņošanas laikā
Atskaņošanas režīmā ritiniet līdz video un tad nospiediet [m].
Izvēlieties Apgrieziet filmu.
Lai uzsāktu video atskaņošanu, nospiediet [o] vai pieskarieties 
pie  .
Nospiediet [o] vai pieskarieties pie   vietā, kur vēlaties sākt 
apgriešanu.
Nospiediet [f] vai pieskarieties pie Sākuma punkts.
Lai turpinātu video atskaņošanu, nospiediet [o] vai pieskarieties 
pie  .
Nospiediet [o] vai pieskarieties pie   vietā, kur vēlaties beigt 
apgriešanu.
Nospiediet [f] vai pieskarieties pie Gala punkts.
Lai apgrieztu video, nospiediet [f] vai pieskarieties pie Apgriezt.
• 
Sižetu var pielāgot, lai apgrieztu, velkot rokturus, kas parādās uz 
progresa joslas.
10 
Kad parādīsies uznirstošais ziņojums, izvēlieties .