Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
12
Saturs
Akumulatoru tehniskie dati ................................................................................... 193
Akumulatora darbības laiks ................................................................................... 194
Paziņojums par zemu akumulatora uzlādes līmeni ....................................... 194
Piezīmes par akumulatora lietošanu................................................................... 194
Piesardzības pasākumi akumulatora lietošanas laikā ................................... 195
Piezīmes par akumulatora uzlādi ......................................................................... 195
Piezīmes par uzlādi, kad ir pievienots dators ................................................... 196
Pareizi lietojiet un utilizējiet akumulatorus un lādētājus ............................ 196